K&B Förvaltning

Besöksadress:

Engelbrektsgatan 7A
411 27, Göteborg

Välkomna!

Våra underhållsplaner

  • Inga löpande kostander
  • Levande dokument
  • Erfarna förvaltare

Enkelt, tydligt, personligt

Underhållsplanen är en mycket viktig förutsättning och grund för en framtida ekonomisk och teknisk välmående fastighet. Vi har en gedigen erfarenhet av underhållsplaner och arbetar flexibelt med att skräddarsy underhållsplaner för er unika fastighet. Våra underhållsplaner är enkla att förstå- för alla, precis som det skall vara. Inga löpande kostnader, inget krångel.

Efter levererad underhållsplan ingår alltid presentation och full support där vi alltid kan ändra, komplettera eller förtydliga delar efter era önskemål. Våra underhållsplaner är s.k. levande och har obegränsat med årsintervaller, vilket innebär att ni kan bygga vidare och uppdatera samma underhållsplan hela tiden, när ni vill. Ni äger själva era underhållsplaner och är inte beroende av något online-system, men vi hjälper självklart till att uppdatera den årligen eller vid behov. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om detta.

Underhållsplanen utgörs av Fastighetsbesiktning, Besiktningsrapport med b.la bilder, Ekonomiska nyckeltal för underhållsåtgärder med kostnader, Information/underhållshistorik om fastigheten. Underhållsplanen beskriver fastigheters kondition, underhållsbehov, underhållskostnader samt när underhållsåtgärder ska utföras.

Varför bör man ha en underhållsplan?

Förutse och planera kostnader

Underhållsplanen är kortfattat en plan för de kommande årens underhåll av fastigheten. En underhållsplan är en viktig investering för fastighetsägare av flera skäl. Den hjälper er att identifiera och prioritera nödvändiga reparationer och underhållsprojekt i förväg för att undvika plötsliga och dyra utgifter. Genom att sprida kostnaderna över tid blir det också enklare att hantera ekonomiska utmaningar och undvika kostsamma överaskningar för både ägare och boende.

Förenkla styrelsearbetet

Genom att ha en tydlig och strukturerad plan kan beslut om underhållsåtgärder fattas mer effektivt och utan onödiga konflikter. Detta ger trygghet och transparens för alla involverade parter. Genom regelbunden underhåll och tidig upptäckt av problem kan man skapa en säker och trivsam boendemiljö.

Vad säger lagen om underhållsplaner?

Det står inte uttryckt i någon lagtext att en bostadsrättsförening skall ha en underhållsplan, däremot berör flera lagtexter området och antyder att en underhållsplan bör finnas.

Bostadsrättslagen

7 kap 4§ "Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren."

9 kap 5§ "Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange […] de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus"

Plan- och Bygglagen

8 kap 14 § "Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras."

Boverkets Byggregler (BBR) – Föreskrifter och allmänna råd

2:51 "Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bör det finnas skriftliga instruktioner för hur och när idrifttagande och provning samt skötsel och underhåll ska utföras. Detta för att de krav på byggnader och deras installationer som följer av dessa föreskrifter och av huvudförfattningarna ska uppfyllas under brukstiden. Vid ändring av byggnader kan befintliga instruktioner behöva kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska anpassas till byggnadens användning samt till installationernas omfattning och utformning. […] En plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år."

Läs mer om våra tjänster inom fastighetsjuridik.

Kontakta oss i dag för kostnadsfri konsultation

För felanmälan når ni oss på: 031 - 46 22 40

Besiktning & Underhållsplan

"K&B upplevs enkla att kontakta, med ett snabbt och vänligt kundmottagande. Besiktning och framtagning av underhållsplan hanterades helt enligt förväntan. Underhållsplan av god kvalitet inklusive snygg sammanfattning av fastighetens underhållsbehov med bilder och brödtext. Dessutom en givande presentation och frågestund med bra svar inför styrelsen."

Underhållsplan åt BRF i Knivsta

"Min upplevelse av K&B Förvaltning är bara positiv. En underhållsplan för vår brf har tagits fram och levererats snabbt, smidigt och profesionellt."

Underhållsplan åt BRF i Göteborg

"Beställde underhållsplan och fick snabbt och trevligt bemötande!"

Teknisk och ekonomisk förvaltning i Göteborg

"Funkar mycket bra med förvaltningen genom KBF Bra bemötanden och bra utförda arbeten"

Underhållsplan åt BRF i Högdalen

"Vi köpte en underhållsplan till vårt höghus i Högdalen. Det har fungerat bra för oss med kontakten med K&B."

Underhållsplan åt BRF i Ljungskile

"Omfattande, fullödig gemomgång med anvisningar för framtida bruk!"

Underhållsplan åt BRF i Trollhättan

"Vi köpte en Underhållsplan till vår BRF. Vi blev bemött bra och vi är nöjda."

Underhållsplan åt BRF i Helsingborg

"Snabbt, enkelt och pålitligt."

Ekonomisk förvaltning åt BRF i Göteborg

"Snabb hjälp och övertagande från start. Bra service!

Underhållsplan åt BRF i Segeltorp, Huddinge

"Trevligt snabbt bemötande och en lagom avancerad offert till bra pris!"

Underhållsplan åt brf i Stockholm

"Väldigt kunddrivna och duktiga. Vi fick ett mycket bra förtroende och de har varit mycket hjälpsamma och svarar snabbt på frågor."

Underhållsplan åt BRF i Malmö

"Mycket professionellt intryck av offert och medsänt exempel på underhållsplan."