K&B Förvaltning

Besöksadress:

Erik Dahlbergsgatan 9
411 26, Göteborg

Välkomna!

Teknisk förvaltning

Med rätt teknisk förvaltning av era fastigheter strävar vi efter ökad boendetrivsel och minskade driftkostnader. Detta gör vi genom att skräddarsy effektiva och flexibla lösningar efter era behov. Våra tjänster inom teknisk förvaltning, med fasta årsarvoden, innehåller:

 • Felanmälan
  • - Felanmälan via K&B Förvaltnings ärendehanteringssystem och telefon.
  • - Åtgärder och utförande av felanmälan enl. överenskomna gränsdragningslistor
 • Fastighetsrondering
  • - Avhjälpande av enklare underhåll - byte av trasiga lampor, funktionskontroll, smörjning av dörrar, fuktmätning, mm.
 • Stor besiktning årligen inför underhållsplanering:
  • - Tak & taksäkerhet
  • - Fasader
  • - Fönster
  • - Balkonger
  • - Dörrar
  • - Driftutrymmen
  • - Förråd
  • - Tvättstuga
  • - Cykelrum
  • - Källare
  • - Vind & undertak
  • - Trapphus
  • - Hissar
  • - Stammar
  • - Avloppsstammar och övriga stammar
  • - Ventilation
  • - Myndighetskrav (SBA & brandskyddskontroll, OVK, Radon)
 • Tillsyn för driften i undercentralen och övriga driftrum. Journalföring och dokumentation.
 • Tillsyn i alla allmänna utrymmen (miljörum, källarkorridorer, trapphus, cykelrum, tvättstuga)
 • Myndighetskrav:
  • - Brandskyddstillsyn och egenkontroll inkl. dokumentation och uppföljning.
  • - Planering, samordning och beställning av OVK (obligatorisk ventilationskontroll), samt Radon-utredning och mätningar.
 • Upphandla/presentera offerter av planerade underhåll och projekt:
  • - Översyn av avtal med entreprenörer och myndigheter.
  • - Arbetsledning och kvalitetskontroll av entreprenörer
 • Teknisk förvaltare från K&B Förvaltning som personlig kontaktperson
 • Styrelsemöten:
  • - Vi närvarar med teknisk förvaltare vid önskemål på styrelsemöte och årsmöte, där vi presenterar teknisk förvaltning och underhållsplanering.

Kontakta oss i dag för kostnadsfri konsultation

Man behöver tyvärr kryssa i den här rutan också *

För felanmälan når ni oss på: 031 - 46 22 40

Underhållsplan åt BRF i Helsingborg

"Snabbt, enkelt och pålitligt."

Ekonomisk förvaltning åt BRF i Göteborg

"Snabb hjälp och övertagande från start. Bra service!

Underhållsplan åt BRF i Segeltorp, Huddinge

"Trevligt snabbt bemötande och en lagom avancerad offert till bra pris!"

Underhållsplan åt brf i Stockholm

"Väldigt kunddrivna och duktiga. Vi fick ett mycket bra förtroende och de har varit mycket hjälpsamma och svarar snabbt på frågor."

Underhållsplan åt BRF i Malmö

"Mycket professionellt intryck av offert och medsänt exempel på underhållsplan."

Underhållsplan åt BRF i Göteborg

"Beställde underhållsplan och fick snabbt och trevligt bemötande!"

Teknisk och ekonomisk förvaltning i Göteborg

"Funkar mycket bra med förvaltningen genom KBF Bra bemötanden och bra utförda arbeten"

Underhållsplan åt BRF i Högdalen

"Vi köpte en underhållsplan till vårt höghus i Högdalen. Det har fungerat bra för oss med kontakten med K&B."

Underhållsplan åt BRF i Ljungskile

"Omfattande, fullödig gemomgång med anvisningar för framtida bruk!"

Underhållsplan åt BRF i Trollhättan

"Vi köpte en Underhållsplan till vår BRF. Vi blev bemött bra och vi är nöjda."

Ekonomisk förvaltning i Göteborg

"Använder K&B för ekonomisk förvaltning av vår Samfällighet. Så enkla att ha att göra med, svarar snabbt på frågor, följer upp direkt vid förfrågningar och allmänt trevliga alltid. Rekommenderar varmt!"