K&B Förvaltning

Besöksadress:

Engelbrektsgatan 7A
411 27, Göteborg

Välkomna!

Vad gör en fastighetsförvaltare?

En fastighetsförvaltares huvudsakliga uppgift är att ta hand om fastigheter för att säkerställa att de är i gott skick, och att boende trivs. Detta innebär allt från att ordna underhållsarbete och reparationer till att hantera hyresgäster och ta hand om bokföring. Andra uppgifter som en fastighetsförvaltare kan ha är att marknadsföra och hyra ut fastigheter, hantera kontrakt, hantera ekonomi och skatter samt samarbeta med entreprenörer och andra specialister för att utföra arbeten.

Varför behöver du en fastighetsförvaltare?

Lagar och regler

En fastighetsförvaltare kan vara till hjälp för fastighetsägare som inte har kunskap om fastighetslagar och föreskrifter, genom att ta hand om alla lagkrav och säkerställa att alla aspekter av fastigheten följer reglerna. Detta kan minska risken för problem och eventulla böter och avgifter som kan uppstå om man inte följer lagar och föreskrifter.

Värdeökning

Förvaltaren kan också vara ansvarig för ekonomin och bokföringen för fastigheter och se till att allt är i god ordning. Värdeökning av fastigheten kan ske genom att genomföra renoveringar och uppgraderingar som ökar fastighetens attraktionskraft och värde.

För hyresgästerna

Att anlita en fastighetsförvaltare kan också minska risken för konflikter med hyresgäster och andra parter. Detta innefattar bl.a att hantera alla frågor och krav från hyresgäster och se till att alla problem och konflikter kan lösas snabbt och effektivt. Detta kan minska stressen och ansträngningen för fastighetsägare och säkerställa att hyresgäster är nöjda och vill stanna i fastigheten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en fastighetsförvaltare en viktig resurs för fastighetsägare som vill minska stressen och arbetsbelastningen för att hantera fastigheter. En fastighetsförvaltare kan ta hand om alla aspekter av fastighetsskötsel, inklusive underhåll, hantering av hyresgäster och bokföring, och se till att fastigheter är i god skick och fungerar som de ska. De kan också hjälpa till att förbättra fastighetens värde och minimera risken för problem och konflikter. Om du är fastighetsägare och behöver hjälp med att hantera dina fastigheter, överväg att anlita en fastighetsförvaltare för att få avlastning och trygghet.

Läs gärna mer om hur det går till att byta förvaltare.

Kontakta oss i dag för kostnadsfri konsultation

För felanmälan når ni oss på: 031 - 46 22 40