K&B Förvaltning

Besöksadress:

Erik Dahlbergsgatan 9
411 26, Göteborg

Välkomna!

Logga in på ditt konto


Kundportalen är en plats där ni som BRF eller fastighetsägare kan lagra och ta fram samlade dokument, så som underhållsplaner, årsredovisningar, samt göra en felanmälan. Det är en tjänst vi erbjuder alla våra kunder.